Czy kursy walut w kantorach można przewidzieć?

kursy walut w kantorach

Czy kursy walut w kantorach można w jakiś sposób przewiedzieć, a tym samym zabezpieczyć się przed ewentualną stratą? Na kurs ma wpływ wiele różnych czynników, które wchodzą w skład tzw. analizy fundamentalnej. Polega ona głównie na prognozowaniu w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne określające tempo rozwoju gospodarki danego państwa oraz trendy w tym zakresie.

Do głównych czynników mających wpływ na kursy walut w kantorach zalicza się m.in. stopę bezrobocia, PKB, sytuację kraju na arenie międzynarodowej, politykę banku centralnego (NBP), bilans płatniczy itd. Niezwykle ważny jest zwłaszcza PKB (Produkt Krajowy Brutto), czyli całkowity dochód jaki został wytworzony na obszarze danego kraju, zarówno przez jego obywateli jak i przebywających na tym terenie obcokrajowców. Generalnie jego wzrost przekłada się na wzrost kursów waluty krajowej.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, iż na kursy walut w kantorach wpływ ma także bezrobocie. Spadek stopy bezrobocia bezpośrednio powoduje wzmocnienie waluty i wzrost jej ceny. Bardzo ważna jest również stabilność danego państwa. Im większa jest stabilność, tym większe jest zaufanie ze strony inwestorów i innych uczestników rynku walutowego. Wpływ ma na to zarówno sytuacja wewnętrzna, jak i ta na arenie międzynarodowej. Z tego powodu kraje zagrożone konfliktami zbrojnymi zazwyczaj nie są wysoko notowane.

Nie bez znaczenia jest też polityka banku centralnego. NBP jest organizacją posiadającą wiele uprawnień. Odpowiada nie tylko za emisję nowych banknotów, ale też za politykę monetarną. Narodowy Bank Polski może np. uwolnić kurs waluty czy zmienić stopy procentowe. Przewidzieć kursy walut pomaga wiedza o planowanych w najbliższym czasie inwestycjach na szczeblu państwowym. Prywatyzacje różnego rodzaju, emisje Obligacji Skarbowych są informacją dla inwestorów, że coś się zaczyna na danym rynku dziać, co nie pozostanie bez wpływu na ceny walut.

Bardzo ważne są stopy procentowe. Ich podniesienie przekłada się zwykle na wzrost wartości danej waluty. Wahania w ich obrębie oznaczają zazwyczaj spadek lub wzrost atrakcyjności danego rynku dla kapitałów zagranicznych. Podobnie jest z tzw. rezerwami walutowymi. Są to nagromadzone w banku centralnym (NBP) waluty lub aktywa z obcej walucie. Dobrze jest posiadać o nich bardziej szczegółową wiedzę, gdyż w każdej chwili bank może wyprzedać rezerwy, co spowoduje wzmocnienie danej waluty.

Kursy walut można próbować przewidzieć na podstawie wybranych czynników makroekonomicznych. Nie da się do końca dokładnie przewidzieć ich zmian, ale doświadczeni inwestorzy i znawcy tematyki rynku walutowego są zwykle w stanie skutecznie prognozować tendencje zmian mające nastąpić w najbliższym okresie czasu.

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

Site Footer