Jak ustalane są kursy walut w kantorach?

kursy walut w kantorach

Od czego zależą kursy walut kantory? Co wpływa na wahania kursów i czy można przewidzieć te zmiany z wyprzedzeniem? Analitycy walutowi są zdania, że nie, ale można zaobserwować pewne prawidłowości i tendencje. Na wysokość kursów walut wpływa szereg czynników makroekonomicznych m.in. PKB, polityka monetarna NBP, stabilność na arenie międzynarodowej itd.

Skąd się bierze dany kurs?

Waluta, zresztą jak każdy towar na świecie, podlega wymianie, a więc wycenie w postaci kursu. Dzięki niemu można jedną walutę wymienić na inną. Jest to w wielu sytuacjach konieczne. Pieniądze muszą wymieniać m.in. importerzy i eksporterzy wypłacający wypłaty swoim pracownikom oraz banki zagraniczne w sytuacji, gdy chcą zakupić polskie obligacje skarbowe. Tego typu transakcje kształtują popyt i podaż, a także ich cenę. W rynku walutowym uczestniczą również spekulanci, którzy dokonują wymiany waluty aby zarobić na różnicy pomiędzy kupnem, a sprzedażą. Zdominowali oni rynki Forex, stąd wynikają znaczne wahania kursów po publikacji np. danych o PKB.

Aktualizowanie kursów

Kursy walut kantory ulegają zmianom bardzo często. Odbywa się to więc przez wszystkie dni robocze. Kursy są znane dzięki globalnym agencjom informacyjnym, które pracują z największymi instytucjami na świecie, które zajmują się wymianą walut. Udostępniają one informacje o wymianie agencjom. Na podstawie tych danych wylicza się średni kurs dla każdej sekundy. Z tego uśrednionego kursu tworzy się wykresy wahań kursowych. Można z nimi zapoznać się także w kantorach internetowych.

Średni kurs NBP

Informacje odnośnie transakcji zbierają również instytucje krajowe np. Narodowy Bank Polski. Kurs NBP podawany jest raz dziennie o godzinie 11. Jest on średnią kursów ze wszystkich transakcji z danego dnia do godziny 11. To pewnego rodzaju sztuczny kurs, który nie odwzorowuje tego, co faktycznie odbywa się na rynku walut.

Stopy procentowe

Na kursy walut kantory wpływają również inflacja, różnice stop procentowym pomiędzy krajem ojczystym, a innymi itd. W teorii jeśli stopy procentowe w Polsce rosną, kurs złotówki spada, a euro staje się tańsze. Im wyższe są stopy, tym waluta jest bardziej atrakcyjna dla inwestorów – rosną bowiem oprocentowania obligacji i lokat. Ten sam mechanizm dotyczy także innych walut.

Kiedy najlepiej kupić walutę?

Najgorszą opcja jest skorzystanie z usług banków. W ich przypadku spread jest najwyższy. Kantory stacjonarne mają z reguły lepsze ceny (oprócz tych zlokalizowanych na dworcach i lotniskach). Od wielu lat dużą popularnością cieszą się kantory internetowe. Tam spread jest zdecydowanie najniższy. Kiedy jest najlepszy moment na kupno waluty? Trzeba przede wszystkim czekać na dobrą okazję, obserwować uważnie rynek walutowy i czytać komentarze analityków finansowych.

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

Site Footer